Kouluttajat

Sari Immonen

Nea Immonen

Olen toiminut eläinkouluttajana Nuuskussa vuodesta 2014 lähtien. Kyseisenä vuonna valmistuin Suomen eläinkoulutuskeskuksesta eläinkouluttajaksi ja vuonna 2016 ongelmakoirakouluttajaksi.  Pääasiassa työskentelen koirien ja hevosten kanssa, lemmikkejä on tosin ollut marsusta hevosiin. Eläimet ovat olleet aina iso elämääni ja niiden käyttäytyminen sekä oppiminen ovat kiehtoneet minua lapsesta asti. Tällä hetkellä minulla on kaverina amstaffi narttu Kenza.

Kouluttajana tavoitteeni on välittää asiakkaillekin sitä innostusta, jolla itsekin suhtaudun eläimiin ja niiden kykyyn oppia uusia asioita. Pääperiaatteeni on, että koulutuksen tulee olla hauskaa molemmille osapuolille, niin ohjaajalle kuin koirallekin! Tekniset ja mekaaniset taidot ovat toki tärkeässä osassa koirien kouluttamisessa, mutta haluan myös rohkaista koiran omistajia käyttämään ymmärrystä, herkyyttä sekä luovuutta koulutuksessa, jotta löydettäisiin ne oikeat tavat oppia sekä opettaa juuri kyseistä koirakkoa. Pidän myös ensiarvoisen tärkeänä, että omistajat oppivat lukemaan koiraansa ja sen käyttämää elekieltä.

Lisäopinnot/luennot: Hevosen oppiminen (Jaana Pohjola 2013), Koiran elekieli ja signaalit (Miira Hellsten 2014), Hevosen oppiminen, soveltaminen ratsastukseen (Jaana Pohjola 2014), Ratsuhevosen koulutus (Tuire Kaimio 2015), Pelkojen ja aggressiivisen käyttäytymisen fysiologia, lääkehoidot käytösterapian tukena (Tuulia Appleby 2015), Hevosen lajityypillinen käyttäytyminen (Jaana Pohjola 2015), Ratsuhevosen koulutus (Jaana Pohjola 2015), Hevostaitokoulu (Jaana Pohjola&Minna Lindström v.2016), Koiran stressi (Tuulia Appleby 2016), Koiran tunne elämä (Helena Telkänranta 2016) Nose work koulutukset (Erkku Kottonen 2016),Kysytään koiralta koulutuspäivä (Jaana Pohjola 2017), Koirien persoonallisuuden kehittyminen (Katriina Tiira 2018), Koiran viretilanhallinta (Sari Paavilainen 2019), Hevosen rauhoittavat signaalit ja niiden hyödyntäminen (Aino Koivukunnas 2019), Let me want it (Agnieszka Janarek 2020), Canine Fitness Trainer (Fenzi Dog Sports Academy 2020), Aikuisen urheilukoiran kehonhallinta (Ilomme 2020), Hyvän etsintäkoiran ominaisuudet (Juha Pasanen 2020), Pennusta etsintäkoiraksi (Tero Väänänen 2020), Erikoisetsintäkoiran kouluttajan työ (Ibolya Gáti), Impulsiivisesti käyttäytyvän koiran arkitaidot (Jirka Vierimaa 2020).