Anna meidän esitellä itsemme

Koirakoulu Nuusku

Koirakoulu Nuusku on vuonna 2010 perustettu Lappeenrantalainen koirankoulutusalan yritys. Tavoitteenamme on parantaa koirien ja omistajien välistä vuorovaikutusta, lisätä omistajien ymmärrystä sekä tietoa koirista sekä niiden kouluttamisesta.

Koulutuksissa käytämme positiivista vahvistamista eli koiran palkitsemista toivotuista käytöksistä. Koulutus metodimme perustuvat käyttäytymistieteellisiin opintoihin, jotka kaikki kouluttajamme ovat suorittaneet.


Palkitsemalla eläintä toivotusta käytöksestä sen motivaatio itsenäiseen yrittämiseen nousee ja tekeminen omistajan kanssa helpottuu. Koulutuksissa emme käytä fyysisiä tai henkisiä rankaisuja, eikä eläimelle aiheuteta kipua tai tarpeetonta stressiä. Oppimisen on tarkoitus olla hauskaa ja rentoa kaikille!

Koska koulutuksissa kouluttajana toimii eläimen omistaja, keskitymmekin vahvistamaan ja kehittämään omistajan tietoja sekä taitoja kouluttamisesta, jolloin koulutusta on helpompi jatkaa myös itsenäisesti arjessa.

Jokainen on tervetullut koulutuksiini aiemmista kokemuksista ja taidoista riippumatta, sillä jokaisella on oikeus oppia. Eläimiä kuten meitä ihmisiäkin on erilaisia ja siksi vertailu on turhaa; mikä on helppoa toiselle voi taas olla vaikeaa toiselle. Kannustammekin kaikkia yrittämään, paremmaksi kouluttajaksi voi tulla vain kouluttamalla. Toivomme että koulutuksistamme löydät yhteisen tekemisen ilon sekä innostuksen koulutuksen jatkamiseen myös arjessa.